รู้จักยิปซัมตราช้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด หรือ ที่รู้จักในนาม”ยิปซัมตราช้าง” ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมในประเทศไทย

ยิปซัมตราช้าง เป็นบริษัทฯร่วมทุนระหว่าง USG Boral (ยูเอสจี บอรอล) ผู้นำด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างจากสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย และ SCG (เอสซีจี) ผู้นำด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างและเคมีภัณฑ์ในประเทศไทย การร่วมมือกันของสองกลุ่มบริษัทฯที่มีความแข็งแกร่งระดับโลก ทำให้ยิปซัมตราช้างเป็นบริษัทที่มีความพร้อม และมีศักยภาพเต็มเปี่ยมในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมหลากหลาย และสามารถนำเสนอทางเลือกและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันยิปซัมตราช้างมีโรงงานทั้งหมด 3 แห่ง คือ

- โรงงานสระบุรี ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอสไอแอล จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 แห่ง

- โรงงานสงขลา ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมฉลุง จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง

โรงงานของเรามีกำลังการผลิตแผ่นยิปซัมมากกว่า 100 ล้านตารางเมตรต่อปี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงสามารถจัดจำหน่ายไปยังลูกค้าในต่างประเทศกว่า 28 ประเทศ

สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ทีมบริหารและพนักงานพร้อมให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การใช้งานอย่างเป็นระบบแบบครบวงจร ทั้งระบบฝ้าเพดาน และระบบผนังภายในประเภทต่างๆ รวมถึงความสามารถในการนำเสนอโซลูชั่นสำหรับลูกค้าหลากหลายกลุ่มที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างครอบคลุม

ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มประเภทหลัก ได้แก่ แผ่นยิปซัม แผ่นฝ้าเพดานทีบาร์ โครงคร่าว ปูนฉาบงานยิปซัม ระบบผนังยิปซัม และอุปกรณ์ตกแต่งสำหรับระบบฝ้าและผนังยิปซัม

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เราเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมในประเทศไทย” เราใส่ใจ รับฟัง และให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรผลิตภัณฑ์ และระบบฝ้าเพดาน และระบบผนังที่เป็นเลิศรวมถึงสามารถให้การบริการที่หลากหลายได้ตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเต็มความสามารถให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนและสังคมของเรา ภายใต้คำมั่นสัญญา

“นวัตกรรมที่ปลอดภัยในทุกการอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” (INNOVATINGA SAFER SOLUTION FOR BETTER LIVING)

 

คุณค่าขององค์กร (COMPANY CORE VALUES)

5 คุณค่าเรายึดมั่นและปฏิบัติเสมอมา 

1. SAFETY หรือ ความปลอดภัยในการทำงาน เราให้ความสำคัญสูงสุดในการทำงานอย่างปลอดภัย ไม่ใช่แค่ความปลอดภัยสำหรับพนักงานของเรา แต่รวมถึงลูกค้า และคู่ค้าของเราด้วย

2. INTEGRITY หรือ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เราให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรมอันดีงาม

3. INNOVATION หรือ นวัตกรรม ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และระบบฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมในประเทศไทย เราให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ ระบบการก่อสร้างรูปแบบต่างๆ รวมถึงการบริการใหม่ๆ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสังคมและชุมชมอยู่เสมอ

4. EXCELLENCE หรือ ความเป็นเลิศ ความเป็นเลิศของเราคือความมุ่งมั่นทุ่มเท เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการปฏิบัติการในทุกสายงานขององค์กร ตั้งแต่ความเป็นเลิศในด้านการบริการลูกค้า การบริหารงานขาย การผลิต การพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ การควบคุมตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหารการเงิน รวมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคลากร

5. COLLABORATION หรือ ความร่วมมือร่วมใจ การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในองค์กร ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาองค์กรของเราให้เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีที่สุด และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด สิ่งนี้เราให้นิยามสั้นๆว่า Team Work (ทีมเวิร์ค)

คำมั่นสัญญา (COMMITMENT) 

เราทุ่มเทในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ระบบฝ้าเพดานและระบบผนังแบบครบวงจร รวมถึงสามารถส่งมอบโซลูชั่นสำหรับลูกค้าหลากหลายกลุ่มที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้อย่างครอบคลุม บนพื้นฐานจากคุณค่าองค์กรทั้งห้าประการ เราพร้อมส่งมอบ “นวัตกรรมที่ปลอดภัยในทุกการอยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น” (INNOVATING A SAFER SOLUTION FOR BETTER LIVING)