ผู้บริหาร ยูเอสจี บอรอล

...
เฟรเดอริก เดอ ครูจ-มง, ประธานฝ่ายบริหาร

คุณ เฟรเดอริก เดอ คูชมงท์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเอสจี บอรอล จำกัด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2557 ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง เป็นประธานกรรมการบริหารสูงสุด ของ บอรอล ยิปซัมเอเชีย ตั้งแต่ปี 2552 และ เคยดำรงตำแหน่งอาวุโสหลายตำแหน่งที่ บริษัท ลาฟาร์จ เป็นเวลา 20 ปี ทั้งด้านการจัดการซีเมนต์ คอนกรีตผสมสำเร็จ และต่อยอดธุรกิจในแอฟริกาใต้ ธุรกิจซีเมนต์ในเกาหลีใต้ ขณะเดียวกัน ก็ยังดำรงตำแหน่ง เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปด้วย ก่อนมารับตำแหน่งที่บริษัท ลาฟาร์จ คุณ คูชมงท์ ทำงานเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์ ให้กับ ศูนย์วิจัยแห่งชาติของฝรั่งเศสและเป็นนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกให้กับ ห้องปฏิบัติการวิจัย IBM ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็น ดร.ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพจากฝรั่งเศสมหาวิทยาลัย ออร์แซ (Orsay)

...
นิโคลัส แซมมิท ซีเอ ประธานฝ่ายการเงิน

คุณนิโคลัส แซมมิท ดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายการเงินของยูเอสจี บอรอล ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2562 โดยก่อนหน้านี้ คุณนิโคลัส ร่วมงานกับบอรอลในตำแหน่ง Group Controller and Corporate Finance Manager รวมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งดูแลรับผิดชอบด้านรายงานทางบัญชี การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน การควบคุมความถูกต้องทางด้านบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาระบบงาน ในออสเตรเลีย เอเชีย และอเมริกา ก่อนหน้านี้คุณนิโคลัสเคยทำงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี (KMPG) เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยมีความชำนาญด้านการตรวจสอบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค

คุณนิโคลัส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัย Macquarie ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย และได้รับการรับรองจาก Chartered Accountants ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

...
รีจิสต์ ฮัมเบริ์ด, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยี

รีจิสต์ ฮัมเบริ์ด เข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายเทคโนโลยี  ยูเอสจี บอรอล ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งรักษาการฯ  รีจิสต์รับผิดชอบงานในระดับอาวุโสของ ยูเอสจี บอรอล หลายตำแหน่ง โดยตำแหน่งล่าสุด คือ รองประธานฝ่ายผลิต ภูมิภาคเอเชียใต้, ตะวันออกกลาง, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีตำแหน่งก่อนหน้า คือ ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตประจำประเทศไทย, เวียดนาม, อินเดีย, อินโดนีเซีย, และมาเลเซีย และ ผู้จัดการโรงงาน Cilegon ประเทศอินโดนีเซีย ตามลำดับ

ด้วยประสบการณ์การทำงานเกือบ 25 ปี หลังจากเข้าร่วมงานครั้งแรกกับ Lafarge ประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2540 รีจิสต์ได้ผ่านการทำงานที่หลากหลายในบริษัททั้งในภูมิภาคยุโรป และอเมริกาเหนือ รีจิสต์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมเคมี และปริญญาโททางด้านเคมี จาก France’s ESCOM and UTC ประเทศฝรั่งเศส

...
โทนี่ ชาร์น๊อค รองประธานอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณโทนี่ ชาร์น๊อค ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานอาวุโสบริษัท ยูเอสจี บอรอล เอเชียแปซิฟิก จำกัด ตั้งแต่ต้นปี 2557 โดยรับผิดชอบธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงค์โปร์ นอกจากนี้คุณโทนี่ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท Rondo Building Services Pty Ltd. และผู้อำนวยการบริษัท Gypsum Resources Australia Pty Ltd. ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นธุรกิจร่วมทุนกับ CSR Limited โดยก่อนเข้ารับตำแหน่งที่ยูเอสจี บอรอล คุณโทนี่เป็นผู้นำ Boral Plasterboard ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 4 ปี และมีประสบการณ์ทำงานกว่า 15 ปี ในอุตสากรรมก่อสร้างอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีบทบาทเป็นผู้นำอาวุโสในอุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้างของบริษัทบอรอล ดูแลจัดการธุรกิจกระเบื้องยาง คอนกรีต เหมือง และพอร์ตการลงทุนโลจิสติกส์ คุณโทนี่ยังรับผิดชอบในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวัสดุรีไซเคิล เป็นผู้นำทีมในการพัฒนาเหมืองแร่บอรอลในซิดนีย์ วางกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ และการค้นพบและอนุมัติสร้างเหมืองแร่เยื่อกระดาษ คุณโทนี่ สำเร็จการศึกษาในสาขา MBA บริหารธุรกิจ ที่ the Australian Graduate School of Management และปริญญาตรีด้านเหมืองแร่ (เกรียตินิยมเหรียญทอง) จากมหาวิทยาลัย Wollongong และ สถาบัน Australian Institute of Company of Director’s Certificate

...
ลินดา หว่อง รองประธานอาวุโสฝ่ายกฏหมาย

คุณลินดา หว่อง ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายกฏหมายบริษัท ยูเอสจี บอรอล ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 โดยก่อนหน้านี้ คุณลินดาเคยทำงานร่วกับบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค เอเชีย แปซิฟิค ในตำแหน่งที่ปรึกษาบริหารฝ่ายกฏหมาย นอกจากนี้คุณลินดายังเคยเป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมายระดับภูมิภาคเมื่อครั้งที่ร่วมงานกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ และคุณลินดามีประสบการณ์ในภาคธุรกิจมามากว่า 30 ปี ครอบคลุมตั้งแต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคไปจนถึงยุโรปตะวันออก แอฟริกา และตะวันออกกลาง

คุณลินดาเริ่มสายอาชีพด้วยการทำงานส่วนตัวที่ประเทศอังกฤษ ก่อนจะเข้าร่วมงานกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ สำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอน และหลังจากนั้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้ประจำที่ประเทศสิงค์โปร์โดยทำงานร่วมกับทีมบริหารระดับภูมิภาค คุณลินดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านกฏหมายจาก University of London ซึ่งทำให้ได้รับใบอนุญาตการเป็นทนายความทั้งในประเทศอังกฤษและเวลล์

...
เจีย ฮุย เงียน, รองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสื่อสารองค์กร

เจีย ฮุย เงียน เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และสื่อสารองค์กร ของ ยูเอสจี บอรอล ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ เจีย ฮุย ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

เจีย ฮุย มีประสบการณ์การทำงานในหลากหลายกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัทที่ปรึกษา และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร รวมถึงหน่วยงานราชการในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้มีส่วนในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ที่ผลักดันให้แต่ละองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการ

เจีย ฮุย จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก National University of Singapore.

...
เกรกอรี่ ลูคาซิค, รองประธานอาวุโส ประจำประเทศจีน, อินเดีย, เวียดนาม, และทีมบริหารส่วนกลางด้านกลยุทธ์การตลาด

เกรกอรี่ ลูคาซิค เข้าดำรงตำแหน่ง รองประธานอาวุโส ประจำประเทศจีน, อินเดีย, เวียดนาม, และทีมบริหารส่วนกลางด้านกลยุทธ์การตลาด ยูเอสจี บอรอล ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ก่อนที่จะเข้าดำรงตำแหน่งปัจจุบัน เกรกอรี่ ได้รับผิดชอบงานของ ยูเอสจี บอรอล ในหลายประเทศ ประกอบด้วย ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศจีน, ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศเวียดนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศอินเดีย โดยก่อนที่จะเข้าร่วมงานกับ ยูเอสจี บอรอล เกรกอรี่ เคยร่วมงานกับบริษัท Lafarge เป็นเวลากว่า 10 ปี โดยได้ดำรงตำแหน่งอาวุโสหลายตำแหน่ง อาทิ รองประธานบริษัท กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก ภูมิภาคยุโรป, ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์ ภูมิภาคยุโรปใต้, อเมริกาเหนือ-ใต้ และผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ภูมิภาคอเมริกาเหนือ

เกรกอรี่ จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก The Wharton School of Business, University of Pennsylvania และปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  และปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม จาก the University of California, Berkeley.

...
จรุง กาญจนภูมิ, รองประธานอาวุโส ประจำประเทศไทย, มาเลเซีย, และสิงคโปร์

จรุง กาญจนภูมิ เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส ประจำประเทศไทย, มาเลเซีย, และสิงคโปร์ บริษัทยูเอสจี บอรอล ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจยูเอสจี บอรอล ประจำประเทศไทย

ก่อนเข้าร่วมงานกับ ยูเอสจี บอรอล จรุง เริ่มต้นการทำงานกับ ยูนิลิเวอร์ ประเทศไทย และอีกหลายองค์กรชั้นนำระดับโลก อาทิ Coca-Cola International, เชลล์, อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์, เทสโก้ โลตัส และ จี 4 เอส ซีเคียวริตี้ เซอร์วิสเซส จรุงมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในงานบริหารและจัดการองค์กรในหลากหลายธุรกิจ ตั้งแต่ธุรกิจอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม และธุรกิจการบริการ จรุง จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก University of Oregon และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จาก Oregon State University