นวัตกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคุณ

นวัตกรรมที่ดีที่สุดเริ่มต้นที่จุดมุ่งหมาย ที่ยิปซัมตราช้าง ยูเอสจี บอรอล คุณคือจุดมุ่งหมายของเรา และนี่คือเรื่องราวของเรา

เข้าชมวิดีโอ

การผลิตแผ่นยิปซัมตราช้างพลัส ที่ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์

มาดูว่าเราผลิตแผ่นยิปซัมที่มีน้ำหนักเบา แต่แข็งแกร่งทั่วแผ่นไม่แอ่นตัวกันอย่างไร

เข้าชมวิดีโอ

น้ำหนักน้อยกว่า แข็งแกร่งมากกว่า ส่งผลดีกว่า

เรามาฟังความคิดเห็นของผู้รับเหมา ถึงข้อดีของแผ่นตราช้างพลัสที่ใช้เทคโนโลยีของชีตร็อคแบรนด์ ที่มีผลกระทบต่อธุกิจของเขา

เข้าชมวิดีโอ

ยิปซัมตราช้าง ยูเอสจี บอรอล แนะนำนวัตกรรมใหม่สู่คุณ click