แผ่นฝ้าทีบาร์


แผ่นฝ้าที-บาร์

ระบบฝ้าเพดานที-บาร์ เพิ่มทางเลือกที่หลากหลายด้วยคุณสมบัติที่แตกต่างกันของแผ่นฝ้าที-บาร์ยิปซัม ตราช้าง และแผ่นฝ้าอะคูสติก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานแต่ละโครงการ ช่วยให้ผู้รับเหมาและสถาปนิกสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสูงและล้ำสมัยภายในระยะเวลาตามกำหนด