แผ่นฝ้าอะคูสติก


แผ่นฝ้าอะคูสติก

แผ่นฝ้าอะคูสติกยูเอสจี เป็นแผ่นฝ้าเพดานที่ช่วยลดเสียงสะท้อนภายในห้อง ติดตั้งง่าย ไม่ลามไฟ ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม