แผ่นฝ้าทีบาร์ ตราช้าง


แผ่นฝ้าที-บาร์ ตราช้าง

แผ่นฝ้าที-บาร์ ตราช้าง ตอบสนองต่อการใช้งานฝ้าเพดานที่หลายหลาย เช่น ด้านการตกแต่งเพื่อแบบฝ้าพดานต่างๆ ด้านคุณสมบัติ ป้องกันความร้อน การทนทานต่อความชื้น การดูแลรักษาและความสะอาด โดยยังคงคุณสมบัติของแผ่นน้ำหนักเบา เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง ความทนทานแข็งแรง