แผ่นฝ้าทีบาร์ ตราช้าง


แผ่นฝ้าที-บาร์ ตราช้าง

แผ่นฝ้าที-บาร์ ตราช้าง สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการใช้งานที่หลายหลายด้วยผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงาน เช่น ในด้านการตกแต่ง การจัดลวดลาย ด้านคุณสมบัติ ป้องกันความร้อน การทนทานต่อความชื้น การดูแลรักษาและความสะอาด โดยยังคงคุณสมบัติของแผ่นน้ำหนักเบา เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง ความทนทานแข็งแรง คุณภาพมาตรฐาน ยิปซัมตราช้าง