ระบบผนังทนไฟ ตราช้าง

แนะนำระบบ

ความปลอดภัยจากอัคคีภัยเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ผู้ออกแบบอาคารทุกคนต้องคำนึงถึง  เนื่องจากกรณีเกิดเพลิงไหม้ขึ้น จะส่งผลต่อความสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างประเมินค่าไม่ได้ บริษัทสยามยิปซัมจึงได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบผนังภายในให้มีอัตราทนไฟได้ตั้งแต่1-3 ชั่วโมง โดยมีผลการทดสอบ และเป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

สามารถออกแบบให้มีอัตราการทนไฟตั้งแต่ 1-3 ชั่วโมง

น้ำหนักเบาเมือเทียบกับการก่อฉาบ

ติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว

มีค่าการกั้นเสียงที่ดี

สามารถออกแบบร่วมกับผนัง HiWall กรณีผนังที่สูงมาก

สามารถปรับเปลี่ยนได้สะดวก

ดูแลรักษาง่าย 

โบรชัวร์แคตตาล็อก