ระบบผนังกั้นเสียง ตราช้าง

แนะนำระบบ

การออกแบบการป้องกันเสียงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับงานสถาปัตย์ และการก่อสร้าง และยังขึ้นความต้องการคุณสมบัติด้านเสียงซึ่งแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานในห้องประเภท ที่ต่างกันออกไป การออกแบบควรต้องคำนึงถึงทั้งเรื่องป้องการเสียงผ่านข้ามห้อง(Sound Transmittion)และการลดเสียงสะท้อนภายในห้อง(Sound Absorption) ซึ่งจะมีผลต่อเสียงรบกวน และคุณภาพของเสียงที่จะได้ในแต่ละพื้นที่ใช้งาน ปัจจุบันมีวัสดุหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองกับการออกแบบเรื่องเสียง แผ่นยิปซัมและแผ่นอคูสติก เป็นหนึ่งในทางเลือกที่นิยม ใช้กันทั่วไป ซึ่งการออกแบบและเลือกวัสดุที่เหมาะสม รวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งอย่างถูกต้อง จะทำให้ได้คุณภาพเสียงตามที่ต้องการ และส่งผลต่อประสิทธิภาพของผู้ใช้งานในห้อง หรือพื้นใช้งาน  อย่างไรก็ตามการออกแบบและการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมยังคงต้องการผู้เชียวชาญด้านเสียง ซึ่งจะทำให้ได้ประสิทธิภาพของเสียงในต้นทุนที่เหมาะสม

ระบบฝ้าเพดานและฝาผนังยิปซัม ตราช้าง ชนิดกั้นเสียง และดูดซับเสียงพิเศษ ได้ถูกออกแบบโดยใช้จุดเด่นของระบบ ผนังยิปซัม ร่วมกับจุดเด่นของฉนวนกั้นเสียง และดูดซับเสียงตราช้าง เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุด ซึ่งลักษณะของระบบต่างๆได้จำแนกตามฟังค์ชั่นการใช้งานดังนี้

  • ระบบผนังกั้นเสียง ตราช้าง
  • ระบบฝ้าเพดานกั้นเสียง ตราช้าง
  • ระบบผนังดูดซับเสียง ตราช้าง
  • ระบบฝ้าเพดานดูดซับเสียง ตราช้าง