บริษัทสยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2525 ดำเนินการผลิตและจำหน่ายแผ่นยิปซัมภายใต้เครื่องหมายการค้าตราช้าง สยามยิปซัมเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือซิเมนต์ไทยผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างอันดับหนึ่งของประเทศไทย ร่วมกับบริษัท USG Boral ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างชั้นนำของโลก ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับสากล

สยามยิปซัมมีโรงงาน 3 แห่ง คือ 

- โรงงานสระบุรี ,นิคมอุตสาหกรรมเอสไอแอล สระบุรี จำนวน 2แห่ง

- โรงงานสงขลา, นิคมอุตสาหกรรมฉลุง สงขลา จำนวน 1 แห่ง

โรงงานสยามยิปซัมมีกำลังการผลิตแผ่นยิปซัมรวมกันมากกว่า 100 ล้านตารางเมตร ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งจำหน่ายไปให้กับลูกค้าในต่างประเทศอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ของสยามยิปซัม แบ่งออกได้เป็น 6 กลุ่มคือ

1. แผ่นยิปซัม

2. แผ่นฝ้าเพดานทีบาร์

3. โครงคร่าว

4. ปูนฉาบงานยิปซัม

5. อุปกรณ์ตกแต่งระบบฝ้าและผนังยิปซัม

6. ระบบผนังยิปซัม 
วิสัยทัศน์

*เป็นผู้นำที่เป็นหนึ่งในด้านระบบยิปซัมและอุปกรณ์เสริมภายในระบบโซลูชั่น

*เข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการที่แตกต่างตามความต้องการ

*นำเสนอระบบโซลูชั่นและบริการที่เป็นเลิศ

*เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมใหม่

*พัฒนาระบบการผลิตและการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง

การรับรองคุณภาพมาตรฐาน
สยามยิปซัมได้รับการรับรองมาตรฐานในทั้ง 3 โรงงานคือ

ISO9001 QUALITY MANAGEMENT

ISO14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

มาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้า มอก.219/2524

ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของสยามยิปซัม ได้มาตรฐานสากลในทุกขั้นตอนการผลิต