ผู้บริหาร ยูเอสจี บอรอล

...
เฟรเดอริก เดอ ครูจ-มง, ประธานฝ่ายบริหาร

คุณ เฟเดอริค เดอ รูชมอนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสูงสุด บริษัท ยูเอสจี บอรอล จำกัด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2557 ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง เป็นประธานกรรมการบริหารสูงสุด ของ บอรอล ยิปซัมเอเชีย ตั้งแต่ปี 2252 และ เคยดำรงตำแหน่งอาวุโสหลายตำแหน่งที่ บริษัท ลาฟาร์จ เป็นเวลา 20 ปี ทั้งด้านการจัดการซีเมนต์ คอนกรีตผสมสำเร็จ และต่อยอดธุรกิจในแอฟริกาใต้ ธุรกิจซีเมนต์ในเกาหลีใต้ ขณะเดียวกัน ก็ยังดำรงตำแหน่ง เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปด้วย ก่อนมารับตำแหน่งที่บริษัท ลาฟาร์จ คุณ รูชมอนท์ ทำงานเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์ ให้กับ ศูนย์วิจัยแห่งชาติของฝรั่งเศสและเป็นนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกให้กับ ห้องปฏิบัติการวิจัย IBM ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็น ดร.ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพจากฝรั่งเศสมหาวิทยาลัย ออร์แซ (Orsay)

...
นิโคลัส แซมมิท ซีเอ ประธานฝ่ายการเงิน

คุณนิโคลัส แซมมิท ดำรงตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายการเงินของยูเอสจี บอรอล ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2562 โดยก่อนหน้านี้ คุณนิโคลัส ร่วมงานกับบอรอลในตำแหน่ง Group Controller and Corporate Finance Manager รวมระยะเวลา 5 ปี ซึ่งดูแลรับผิดชอบด้านรายงานทางบัญชี การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน การควบคุมความถูกต้องทางด้านบัญชี และการเป็นที่ปรึกษาระบบงาน ในออสเตรเลีย เอเชีย และอเมริกา ก่อนหน้านี้คุณนิโคลัสเคยทำงานกับบริษัท เคพีเอ็มจี (KMPG) เป็นระยะเวลา 11 ปี โดยมีความชำนาญด้านการตรวจสอบบัญชีและเป็นที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค

คุณนิโคลัส จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการบัญชีและการเงิน จากมหาวิทยาลัย Macquarie ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย และได้รับการรับรองจาก Chartered Accountants ของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

...
เจฟ รุซโซ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

คุณเจฟ รุซโซ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ยูเอสจี บอรอล จำกัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 รับผิดชอบบริหารดูแลงานซัพพลายเชน งานภาคปฏิบัติการ งานวิศวกรรม/เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา คุณเจฟมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกับ ยูเอสจี คอร์ปอเรชั่น มากกว่า 35 ปี และในช่วง 12 ปีหลัง คุณเจฟได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในหลากหลายหน้าที่ ได้แก่ ผู้อำนวยการอาวุโส สำหรับธุรกิจร่วมทุนใหม่ของบริษัทฯ รองประธานบริหารฝ่ายManufacturing USG Interiors LLC (Ceilings) และรองประธานบริหารฝ่าย Advanced Manufacturing นอกจากนี้คุณเจฟ ยังมีบทบาทในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Manufacturing Leadership Council ในฐานะคณะกรรมการบริหารของ the North American Insulation Manufacturers Association และ เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้บริหาร Executive Roundtable Member for LNS Research คุณเจฟ จบการศึกษาทางด้าน วิศวกรรมเหมืองแร่จาก University of Wisconsin

...
โทนี่ ชาร์น๊อค รองประธานอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณโทนี่ ชาร์น๊อค ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานอาวุโสบริษัท ยูเอสจี บอรอล เอเชียแปซิฟิก จำกัด ตั้งแต่ต้นปี 2557 โดยรับผิดชอบธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงค์โปร์ นอกจากนี้คุณโทนี่ยังดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท Rondo Building Services Pty Ltd. และผู้อำนวยการบริษัท Gypsum Resources Australia Pty Ltd. ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นธุรกิจร่วมทุนกับ CSR Limited โดยก่อนเข้ารับตำแหน่งที่ยูเอสจี บอรอล คุณโทนี่เป็นผู้นำ Boral Plasterboard ในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 4 ปี และมีประสบการณ์ทำงานกว่า 15 ปี ในอุตสากรรมก่อสร้างอย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีบทบาทเป็นผู้นำอาวุโสในอุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้างของบริษัทบอรอล ดูแลจัดการธุรกิจกระเบื้องยาง คอนกรีต เหมือง และพอร์ตการลงทุนโลจิสติกส์ คุณโทนี่ยังรับผิดชอบในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวัสดุรีไซเคิล เป็นผู้นำทีมในการพัฒนาเหมืองแร่บอรอลในซิดนีย์ วางกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ และการค้นพบและอนุมัติสร้างเหมืองแร่เยื่อกระดาษ คุณโทนี่ สำเร็จการศึกษาในสาขา MBA บริหารธุรกิจ ที่ the Australian Graduate School of Management และปริญญาตรีด้านเหมืองแร่ (เกรียตินิยมเหรียญทอง) จากมหาวิทยาลัย Wollongong และ สถาบัน Australian Institute of Company of Director’s Certificate

...
แดน เคซีย์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

คุณ แดน เคซีย์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจของบริษัท ยูเอสจี บอรอล จำกัด ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2562 และยังเป็นต้นมา และดูแลรับผิดชอบตรงธุธุรกิจโดยตรง ในประเทศอินเดีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยก่อนหน้านี้ตั้งแต่ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง 2562 คุณแดน เคซีย์ แดน ดำรงตำแหน่ง รองประธานอาวุโส ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง โดยดูแลธุรกิจโดยตรงทั้งของบริษัทในเครือและกิจการร่วมทุนค้าทั้งหมดในประเทศจีน เกาหลีใต้ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม อินเดีย และภูมิภาคตะวันออกกลาง และตั้งแต่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง 2557 คุณ แดน ดำรงตำแหน่ง รองประธานด้านการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจให้กับทั้งบอรอล อเมริกา และบอรอล เอเชีย ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับ บอรอล คุณ เคซีย์แดน เคยทำงานที่ บริษัท อุตสาหกรรม James Hardie Industriesตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ถึง 2552 โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารอาวุโสหลายตำแหน่ง รวมถึงเป็นผู้อำนวยการประธานบริหารงานในภูมิภาคทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง และยังเป็นผู้อำนวยการด้าน กการพัฒนาายุโรป ด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า 30 ปี

คุณแดน เคซีย์ ได้เคยดำรงตำแหน่งต่างๆ ในอีกหลายตำแหน่งในด้านการบริหารงานทั่วไป เป็นผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การขาย การตลาด และการผลิต คุณแดน เคซีย์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตด้านวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัย Texas A&M  ระดับและปริญญาโทด้านด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย Loyola และระดับ ปริญญาโทด้านการจัดการระหว่างประเทศ จาก Thunderbird School of Global Management

...
ลินดา หว่อง รองประธานอาวุโสฝ่ายกฏหมาย

คุณลินดา หว่อง ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายกฏหมายบริษัท ยูเอสจี บอรอล ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 โดยก่อนหน้านี้ คุณลินดาเคยทำงานร่วกับบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค เอเชีย แปซิฟิค ในตำแหน่งที่ปรึกษาบริหารฝ่ายกฏหมาย นอกจากนี้คุณลินดายังเคยเป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมายระดับภูมิภาคเมื่อครั้งที่ร่วมงานกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ และคุณลินดามีประสบการณ์ในภาคธุรกิจมามากว่า 30 ปี ครอบคลุมตั้งแต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคไปจนถึงยุโรปตะวันออก แอฟริกา และตะวันออกกลาง

คุณลินดาเริ่มสายอาชีพด้วยการทำงานส่วนตัวที่ประเทศอังกฤษ ก่อนจะเข้าร่วมงานกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ สำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอน และหลังจากนั้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้ประจำที่ประเทศสิงค์โปร์โดยทำงานร่วมกับทีมบริหารระดับภูมิภาค คุณลินดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านกฏหมายจาก University of London ซึ่งทำให้ได้รับใบอนุญาตการเป็นทนายความทั้งในประเทศอังกฤษและเวลล์

...
คริส โรเซนธัล รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณคริส โรเซนธัล เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ยูเอสจี บอรอล ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560  โดยก่อนหน้านี้ คุณคริสได้มีบทบาทมากมายในบริษัทยูเอสจี คอร์ปอเรชั่น ตั้งแต่เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบและ แอล แอนด์ ดับเบิลยู ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ที่ยูเอสจี คอร์ปอเรชั่น และเป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารกำลังคน นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการสรรหาและว่าจ้างบุคคลากรในยูเอสจี คอร์ปอเรชั่นอีกด้วย คุณคริส ยังเคยรับผิดชอบดูแลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในส่วนงานการผลิตของยูเอสจี ทั้งหมดรวมสามโรงงานด้วยกัน และตำแหน่งงานล่าสุดก่อนดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน คือรองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ของบริษัทยูเอสจี คอร์ปอเรชั่น ซึ่งดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านการปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ และการบริหารจัดการขีดความสามารถและความหลากหลายของบุคลากรขององค์กร คุณคริส จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมายแรงงาน จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา

...
โทโมโอะ อีโนโมโตะ รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย

คุณโทโมโอะ  อีโนโมโตะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขายของ บริษัท ยูเอสจี บอรอล โดยก่อนหน้านี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 คุณโทโมโอะ ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ แต่ก่อนที่จะมาร่วมทำงานกับยูเอสจี บอรอล คุณโทโมโอะ อยู่ในตำแหน่งรองประธานฝ่ายการตลาดและการขาย ดูแลรับผิดชอบในส่วนของ Power Tools and Consumer Products ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศจีน  คุณโทโมโอะมีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีที่บริษัท สแตนด์เล่ย แบล็ค แอนด์ เด็คเคอร์ (Stanley Black and Decker) และได้ดำรงตำแหน่งหลากหลายหน้าที่ รวมถึงเป็นผู้อำนวยการรับผิดชอบดูและในส่วน Professional Power Tools สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบไปด้วยประเทศจีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตุรกีและรัสเซีย นอจากนี้คุณโทโมโอะยังดำรงตำแหน่ง Head of Asia Service and Quality Department and Group Product Manage Asia อีกด้วย คุณโทโมโอะ จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากประเทศอเมริกา และปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น

...
ซูซาน ยอม รองประธานอาวุโส ภูมิภาคเอเชีย

คุณซูซาน ยอม ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโส บริษัทยูเอสจี บอรอล ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 ซึ่งดูแลรับผิดชอบโดยตรงในธุรกิจของบริษัทในเครือและกิจการร่วมทุนในประเทศจีน เกาหลีใต้ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม โดยก่อนหน้านี้ คุณซูซาน ได้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศเกาหลี ของยูเอสจี บอรอล ตั้งแต่เข้ามาร่วมงานกับ ยูเอสจี บอรอล ในเดือนมกราคม พ.ศ.2557

ก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับยูเอสจี บอรอล คุณซูซาน ได้เคยทำงานกับกลุ่มบริษัทฮิลติ ในตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจในประเทศเกาหลี ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปี คุณซูซาน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารงานในหลากหลายหน้าที่ รวมถึง Head of Controlling ซึ่งดูแลภูมิภาคยุโรป ครอบคลุมจำนวน 16 ประเทศและฝ่ายขายในประเทศอเมริกา ตลอดระยะเวลาการทำงานมากกว่า 25 ปี คุณซูซาน มีประสบการณ์ในหลากหลายธุรกิจ รวมถึง การเกษตร สินค้าระดับพรีเมี่ยม ธุรกิจด้านสุขภาพ และธุรกิจก่อสร้าง  ในส่วนของธุรกิจก่อสร้าง คุณซูซาน มีประสบการณ์ในด้านการเงิน การตลาด และการบริหารจัดการ คุณซูซาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก Helsinki School of Economics  นอกจากนี้ยังได้รับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านการบริหารธุรกิจอีกใบจาก California State University