ผู้บริหาร ยูเอสจี บอรอล

...
เฟรเดอริก เดอ ครูจ-มง, ประธานฝ่ายบริหาร

คุณ เฟเดอริค เดอ รูชมอนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารสูงสุด บริษัท ยูเอสจี บอรอล จำกัด ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2557 ซึ่งก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่ง เป็นประธานกรรมการบริหารสูงสุด ของ บอรอล ยิปซัมเอเชีย ตั้งแต่ปี 2252 และ เคยดำรงตำแหน่งอาวุโสหลายตำแหน่งที่ บริษัท ลาฟาร์จ เป็นเวลา 20 ปี ทั้งด้านการจัดการซีเมนต์ คอนกรีตผสมสำเร็จ และต่อยอดธุรกิจในแอฟริกาใต้ ธุรกิจซีเมนต์ในเกาหลีใต้ ขณะเดียวกัน ก็ยังดำรงตำแหน่ง เป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปด้วย ก่อนมารับตำแหน่งที่บริษัท ลาฟาร์จ คุณ รูชมอนท์ ทำงานเป็นนักวิจัยวิทยาศาสตร์ ให้กับ ศูนย์วิจัยแห่งชาติของฝรั่งเศสและเป็นนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกให้กับ ห้องปฏิบัติการวิจัย IBM ในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็น ดร.ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพจากฝรั่งเศสมหาวิทยาลัย ออร์แซ (Orsay)

...
พอล มอนเซลล่า, ประธานฝ่ายการเงิน

คุณพอล มอนเซลล่า ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสายการเงิน บริษัท ยูเอสจี บอรอล จำกัด ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2557 โดยก่อนหน้านี้ท่านได้ดำรงตำแหน่ง หลายบทบาทในเครือบริษัท ยูเอสจี คอร์เปอเรชั่น ได้แก่ ตำแหน่งรองประธานอาวุโสของการวางแผนทางการเงินและการวิเคราะห์ รองประธานอาวุโสของระบบอาคาร รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและกลยุทธ์สำหรับ L & W ซับพลายน์ คอร์เปอเรชั่น  และรองประธานบริหารลูกค้าสัมพันธ์และระบบอาคาร คุณมอนเซลล่า จบการศึกษาปริญญาตรีด้านการบัญชี จาก มหาวิทยาลัย เจมส์ เมดิสัน ในปีพ.ศ 2525 และศึกษาต่อปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจในด้านการเงิน จากมหาวิทยาลัยรัตเกอร์ส (Rutgers) ในปี พ.ศ. 2531

...
เจฟ รุซโซ, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

เจฟ รุซโซ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ยูเอสจี บอรอล จำกัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 รับผิดชอบบริหารดูแลงานซัพพลายเชน งานภาคปฏิบัติการ งานวิศวกรรม/เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา เจฟมีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่ ยูเอสจี คอร์ปอเรชั่น มากกว่า 35 ปี ในช่วง 12 ปีหลัง เขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงคือผู้อำนวยการอาวุโส สำหรับธุรกิจร่วมทุนใหม่ของบริษัทฯ, รองประธานบริหารฝ่าย Manufacturing USG Interiors LLC (Ceilings) และรองประธานบริหาร ฝ่าย Advanced Manufacturing คุณเจฟยังมีบทบาทในกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Manufacturing Leadership Council ในฐานะคณะกรรมการบริหารของ the North American Insulation Manufacturers Association และในฐานะ Executive Roundtable Member for LNS Research เจฟจบการศึกษาทางด้าน วิศวกรรมเหมืองแร่จาก University of Wisconsin

...
โทนี่ ชาร์น๊อค, รองประธานอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

คุณโทนี่ ชาร์น๊อค ดำรงตำแหน่งเป็น รองประธานอาวุโส บริษัท ยูเอสจี บอรอล เอเชียแปซิฟิก จำกัด ตั้งแต่ต้นปี 2557 รับผิดชอบธุรกิจในประเทศออสเตเรีย นิวซีแลนด์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงค์โปร์ คุณชาร์น๊อคยังดำรงตำแหน่งเป็น ประธานบริษัท Rondo Building Services จำกัด และ ผู้อำนวยการ บริษัท Gypsum Resources Australia จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจร่วมทุนกับ CSR จำกัด ซึ่งก่อนเข้ารับตำแหน่งที่ ยูเอสจี บอรอล คุณชาร์น๊อค เป็นผู้นำ บอรอล Plasterboard ในประเทศออสเตเรีย เป็นเวลา 4 ปี และมีประสบการณ์กว่า 15 ปี ในอุตสากรรมก่อสร้างอย่างกว้างขวาง ตลอดจน มีบทบาทเป็นผู้นำอาวุโสในอุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้างของบอรอล จัดการธุรกิจกระเบื้องยาง คอนกรีต เหมือง และ พอร์ตการลงทุนโลจิสติกส์ คุณชาร์น๊อค รับผิดชอบในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวัสดุรีไซเคิล เป็นผู้นำทีมในการพัฒนาเหมืองแร่บอรอลในซิดนีย์ กลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ และการค้นพบและอนุมัติสร้างเหมืองแร่เยื่อกระดาษ คุณชาร์น๊อคสำเร็จการศึกษาในสาขา MBA บริหารธุรกิจ ที่ the Australian Graduate School of Management และ ปริญญาตรี ด้านเหมืองแร่ (เกรียตินิยมเหรียญทอง) จากมหาวิทยาลัย Wollongong และ สถาบัน Australian Institute of Company of Director’s Certificate.

...
แดน เคซีย์ , รองประธานอาวุโส ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง

คุณ แดน เคซีย์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานอาวุโส ภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง บริษัท ยูเอสจี บอรอล จำกัด ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 โดยดูแลธุรกิจโดยตรงทั้งหมด ในประเทศจีน เกาหลี ไทย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม อินเดีย และ ตะวันออกกลาง เข้าร่วมทีมกับบอรอล เมื่อปี พ.ศ 2553 คุณ เคซีย์ ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานอาวุโส ตำแหน่งการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจทั้ง บอรอลอเมริกาและบอรอลเอเชีย คุณ เคซีย์ เคยทำงานที่บริษัท อุตสาหกรรม James Hardie ตั้งแต่ปีพ.ศ2543 ถึง 2552 โดยดำรงตำแหน่งอาวุโสหลายตำแหน่ง รวมถึงเป็นผู้อำนวยการทวีปเอเชียและตะวันออกกลาง และเป็นผู้อำนวยการ การพัฒนายุโรป ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 25 ปี คุณเคซีย์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การขาย การตลาด และการผลิต คุณเคซีย์สำเร็จการศึกาปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา จาก มหาวิทยาลัย Texas A&M และปริญญา ด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย Loyola และ การจัดการระหว่างประเทศ จาก Thunderbird School of Global Management.

...
ลินดา หว่อง, รองประธานอาวุโสฝ่ายกฏหมาย

ลินดา หว่อง ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายกฏหมาย บริษัท ยูเอสจี บอรอล จำกัด ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 โดยก่อนหน้านี้ ลินดาเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาบริหารฝ่ายกฏหมายที่บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค เอเชีย แปซิฟิค นอกจากนี้ยังเคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมายระดับภูมิภาคเมื่อครั้งที่ร่วมงานกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ ลินดา หว่อง มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจมามากว่า 30 ปี ครอบคลุมตั้งแต่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคไปจนถึงยุโรปตะวันออก แอฟริกา และตะวันออกกลาง ลินดาเริ่มสายอาชีพด้วยการทำงานส่วนตัวที่ประเทศอังกฤษ ก่อนเข้าร่วมงานกับบริษัท ยูนิลีเวอร์ สำนักงานใหญ่ในกรุงลอนดอน และหลังจากนั้นจึงได้รับการแต่งตั้งให้ประจำที่ประเทศสิงค์โปร์โดยทำงานร่วมกับทีมบริหารระดับภูมิภาค ลินดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้านกฏหมายจาก University of London ซึ่งทำให้ได้รับใบอนุญาตการเป็นทนายความทั้งในประเทศอังกฤษและเวลล์

...
คริส โรเซนธัล รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล

มร.คริส โรเซนธัล เข้าดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัท ยูเอสจี บอรอล ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2560  โดยก่อนหน้านี้เขาได้มีบทบาทมากมายในยูเอสจี คอร์ปอเรชั่น รวมถึงการเป็น รองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบและ แอล แอนด์ ดับเบิลยู ซัพพลาย คอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ยังเป็นผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล ที่ยูเอสจี คอร์ปอเรชั่น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารกำลังคน และยังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการสรรหาและว่าจ้างบุคคลากรในยูเอสจี คอร์ปอเรชั่นอีกด้วย นอกจากนี้เขายังเคยรับผิดชอบดูแลงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลในส่วนงานการผลิตของ ยูเอสจี ทั้งหมดรวมสามโรงงานด้วยกัน และตำแหน่งงานล่าสุดที่เขาได้รับมอบหมายคือ การดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ยูเอสจี คอร์ปอเรชั่น ประจำที่เมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ซึ่งดูแลรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับ งานด้านการปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ และการบริหารจัดการขีดความสามารถและความหลากหลายของบุคลากรขององค์กร  โดย มร.โรเซนธัล จบการศึกษาระดับปริญญาตี จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคลและกฎหมายแรงง

...
โทโมโอะ อีโนโมโตะ รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขาย

มร.โทโมโอะ  อีโนโมโตะ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดและการขายของ ยูเอสจี บอรอล โดยก่อนหน้านี้ เขาทำหน้าที่ในฐานะรองประธานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2560  แต่ก่อนที่จะมาร่วมทำงานกับ ยูเอสจี บอรอล มร.อีโนโมโตะ เป็นรองประธานฝ่ายการตลาด ดูแลรับผิดชอบในส่วนของ Power Tools and Consumer Products สำหรับตลาดเอเชีย มร.อีโนโมโตะ มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปีที่บริษัท สแตนด์เล่ย แบล็ค แอนด์ เด็คเคอร์ (Stanley Black and Decker) และได้ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่ง รวมถึงตำแผน่งผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Power Tools สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบไปด้วยประเทศจีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์  ตุรกีและรัสเซีย เขายังเป็นหัวหน้าแผนก Service and Quality Department and Group Product Manager ของภูมิภาคเอเชียด้วย

มร.อีโนโมโต จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น