YÖNETİM

...
Frederic De Rougemont, CEO (Yönetim Kurulu Başkanı)

Frederic de Rougemont, Şubat 2014'ten beri USG Boral'ın CEO'sudur. Daha önce, 2009 yılından bu yana Boral Gypsum Asya'nın CEO'su olarak görev yapmış ve Güney Afrika'daki çimento, hazır beton ve agrega işlerini yönetmenin yanı sıra Güney Kore'de araştırma ve geliştirme, Kıdemli Başkan Yardımcılığı dahil olmak üzere çeşitli üst düzey rollerde Lafarge'de 20 yıl geçirmiştir. Lafarge'den önce Bay Rougemont, Fransız Ulusal Araştırma Merkezi için bilimsel bir araştırmacı ve ABD'de IBM Research Labs’ta doktora sonrası bir araştırmacıydı. Fransa Orsay Üniversitesi'nde Fizik Bilimleri doktorası yapmıştır.

...
Nicholas Zammit CA, Mali İşler Müdürü

Nicholas Zammit, Mayıs 2019'dan beri USG Boral'ın Mali İşler Müdürü’dür. Daha önce, Boral şirketi ile 5 yıl boyunca grup kontrolörü ve kurumsal finans yöneticisi olarak, finansal raporlama, finansal planlama ve analitik, teknik muhasebe uyumluluğu ve Avustralya, Asya ve ABD'deki operasyonlar için danışmanlıktan sorumlu olmuştur. Ayrıca KPMG Sanayi ve Tüketici pazarları sektörlerinde denetim ve danışmanlık hizmetleri konusunda uzmanlaşmış 11 yıl geçirmiştir.

Bay Zammit Ticaret Lisans ile Sydney Avustralya'da Macquarie Üniversitesi'nden Muhasebe ve Finans bölümünden mezundur, ve Avustralya ve Yeni Zelanda Yeminli Mali Müşavirler kurumunda Yeminli Mali Müşavir belgesine sahiptir.

...
Jeff Russart, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Teknoloji Şefi

Jeff Russart, Ağustos 2017'den beri USG Boral'ın Teknoloji baş yöneticisidir; tedarik zinciri, operasyonlar, mühendislik/teknoloji ve araştırma/geliştirmeden sorumludur. USG şirketi için yapı malzemeleri endüstrisinde 35 yılı aşkın deneyime sahiptir. Son 12 yılda USG'de yeni iş girişimleri direktörü, USG Interiors LLC (Tavanlar) üretiminden sorumlu Başkan Yardımcısı ve gelişmiş üretimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak üst düzey görevlerde bulundu. Russart ayrıca, birkaç endüstri grubunda Üretim Liderliği Konseyi üyesi, Kuzey Amerika Yalıtım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve LNS Araştırmaları için Yuvarlak Masa Üyesi olarak görev yaptı. Bay Russart, Wisconsin Üniversitesi'nden Maden Mühendisliğinden mezun olmuştur.

...
Tony Charnock, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Pasifik Asya

Tony Charnock 2014 yılından bu yana USG Boral Asya Pasifik Kıdemli Başkan Yardımcısıdır. Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya, Filipinler, Malezya ve Singapur'daki işletmelerden sorumludur. Bay Charnock ayrıca Rondo Building Services Pty Ltd Başkanı ve Gypsum Resources Australia Pty Ltd Direktörü olarak hizmet vermektedir — her ikisi de CSR Limited ile ortak girişim işletmeleridir. USG Boral'ın kurulmasından önce, Bay Charnock dört yıl boyunca Avustralya'da Boral Plasterboard’a liderlik yapmıştır ve geniş inşaat sektöründe, Boral inşaat malzemelerinde üst düzey, asfalt, beton, taş ocağı ve lojistik portföyleri yönetimi dahil 15 yıl deneyime sahiptir. Boral’ın inşaat malzemeleri geri dönüşüm işinin geliştirilmesinden sorumluydu, Boral’ın Sydney ocağının, lojistik stratejisinin ve Peppertree Ocağı'nın keşfedilmesi ve onaylanmasından sorumlu ekibi yönetmiştir. Bay Charnock, İşletme Yüksek Lisansını Avustralya İşletme Enstitüsü'nde tamamlamış ve Wollongong Üniversitesi'nden ve Avustralya Şirket Enstitüsü Sertifikası ile (Madenci İşletme Lisansı) mezun olmuştur.

...
Dan Casey, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Strateji ve İş Geliştirme

Dan Casey, USG Boral'ın Mart 2014'ten beri Asya ve Orta Doğu'nun Kıdemli Başkan Yardımcısıdır. Çin, Kore, Tayland, Kamboçya, Laos, Myanmar, Vietnam, Hindistan ve Orta Doğu'da %100 iştirakli ve JV işletmeler için doğrudan denetim hakkı vardır. 2010 yılında Boral'a katılan Bay Casey, hem Boral ABD hem de Boral Asya için İş Geliştirme ve iyileştirme Başkan Yardımcısı pozisyonlarında görev almıştır. 2000'den 2009'a kadar James Hardie Industries için çalışan Bay Casey, Asya ve Orta Doğu Başkanlığı'nın yanı sıra Avrupa Kalkınma Direktörlüğü de dahil olmak üzere çeşitli üst düzey rollerde görev almıştır. 25 yıldan fazla deneyim ve kariyere sahip olan Bay Casey, Genel Yönetim, İş geliştirme, Satış, Pazarlama ve Operasyonlarda görev almıştır. Texas A&M Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisliği alanında lisans, Loyola Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans ve Thunderbird Küresel Yönetim Okulu'ndan Uluslararası Yönetim Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

...
Linda Wong, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Genel Danışman

Linda Wong, Aralık 2016'dan beri USG Boral'ın SVP Genel Danışmanıdır. Bundan önce Kimberly Clark Asya Pasifik'in baş Genel Danışmanıydı. Ayrıca Unilever ile çeşitli bölgesel Genel danışmanlık rollerinde görev yapmıştır. 30 yıllık kurumsal ticari tecrübeye sahiptir. Asya Pasifik'ten Orta Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'ya kadar geniş kurumsal tecrübesi vardır.

Kariyerine Londra genel merkezinde Unilever'e katılmadan önce, Birleşik Krallık'ta özel uygulamada başlamıştır ve daha sonra Bölgesel Yönetimi ile Singapur'a taşınmıştır. Londra Üniversitesi'nden Lisans ve Hukuk Yüksek Lisans derecelerine sahiptir, İngiltere ve Galler'de buna Bar denir.

...
Chris Rosenthal, Kıdemli Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları

Chris Rosenthal, Ağustos 2017'de USG Boral Kıdemli Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları olmuştur. Daha önce USG şirketinde; Kıdemli Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları, Yapı Sistemleri ve L&W Tedarik Şirketi, Kıdemli Yönetmen, İK operasyonları, USG Şirket Direktörü, örgütsel gelişim ve işgücü çeşitliliği; yönetmen, istihdam ve işe alım hizmetleri dahil birçok rolde görev almıştır. Ayrıca, USG'nin üretim yerlerinden üçünde insan kaynakları görevinde çalışmıştır. Son görevi, İK operasyonları, tazminat/fayda ve yönetim, yetenek yönetimi ve çeşitlilik için hesap verebilirliği olan Chicago, Illinois'de bulunan USG Şirketine Kıdemli Başkan Yardımcısı olmuştur. Bay Rosenthal, Indiana Üniversitesi'nden İnsan Kaynakları ve İş Hukuku alanında lisans derecesi ile mezun olmuştur.

...
Tomoo Enomoto, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Pazarlama ve Satış Uzmanı

Tomoo Enomoto, USG Boral'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı, Pazarlama ve Satış Uzmanıdır. Bundan önce Tomoo, Mart 2017'den bu yana Kategori Yönetimi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. USG Boral’a katılmadan önce Bay Enomoto, Pazarlama ve Ticarileştirilen Asya Elektrikli El Aletleri ve Tüketici Ürünleri, Greater China, Kuzey Doğu Asya ve Güney Doğu Asya’da Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 20 yıldan fazla süreyi Stanley Black ve Decker'da geçirmiş ve Greater China'da sorumlu olduğu Profesyonel Elektrikli El Aletleri, Asya ve Pasifik Direktörlüğü dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bay Enomoto, Amerika Birleşik Devletleri'nden İşletme Yüksek Lisansına ve Japonya'dan Ekonomi lisansına sahiptir.

...
Susan Yeom, Kıdemli Başkan Yardımcısı, Asya

Susan Yeom, Mart 2019'dan beri Asya'nın Kıdemli Başkan yardımcısıdır. Çin, Kore, Tayland, Kamboçya, Laos, Myanmar ve Vietnam'da tamamına sahip olduğu ve JV işletmeler için doğrudan gözetim ve sorumluluk hakkına sahiptir.  Bundan önce, Bayan Yeom Ocak 2014'te USG Boral'a katıldığında, USG Boral Kore'nin Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

USG Boral'dan önce, Bayan Yeom, ABD'de 16 ülke ve satış kapsayan Avrupa Bölgesi için kontrol Başkanı dahil olmak üzere, 15 yıllık kariyerinin zirvesi Hilti Grubunun Kore işinde Genel Müdür olarak birçok liderlik pozisyonlarında yer almıştır. 25 yılı aşkın bir kariyere sahip olan Bayan Yeom, tarım, premium marka ürünler, sağlık ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde çalışmıştır. İnşaat sektöründe finans, pazarlama ve genel yönetim konularında deneyimlidir. Helsinki Ekonomi Okulu'ndan MBA (işletme) ve California Eyalet Üniversitesi'nden işletme alanında lisans derecesine sahiptir.