USG Boral Việt Nam - Chuyên gia về thạch cao và vật liệu xây dựng
Dự án tiêu biểu:

Liên lạc với USG Boral