Dự án lớn và tiêu biểu - USG Boral

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

USG Boral - Cảm hứng sáng tạo vì bạn.

Sứ mệnh của tập đoàn USG Boral là “Thay đổi cách thức thiết kế và thi công của các công trình” dựa trên nền tảng hệ giá trị là sự an toàn, xuất sắc, sáng tạo, hợp tác và chính trực.  Để thực thi Sứ mệnh này, chúng tôi đã và đang đầu tư rất lớn vào công nghệ, con người và sáng tạo đổi mới. Trong đó chúng tôi đặt trọng tâm và cam kết đổi mới vì khách hàng: cung cấp các sản phẩm và giải pháp mang tính đột phá, giúp khách hàng thi công hiệu quả hơn, đạt năng suất cao hơn và kinh doanh thành công hơn.

Sau đây là những dự án lớn và tiêu biểu mà USG Boral đã thực hiện cho khách hàng tại Việt Nam.