Khung Trần Nổi

Khung Trần Nổi


Khung Trần Nổi

Hai dòng sản phẩm khung trần nổi chất lượng cao của USG Boral gồm DONN và T3. Ưu điểm của khung USG Boral là độ an toàn cao, thẩm mỹ, bền bỉ, đáp ứng được tiêu chuẩn Mỹ ASTM C635.