Khung Vách

Khung Vách


Khung Vách

Hệ khung vách USG BORAL được sản xuất với nguyên liệu thép mạ kim loại đạt ít nhất một trong các tiêu chuẩn JIS G3302, AS1397 hoặc ASTM A792M.