Tấm Kỹ thuật cao cấp USG Boral

Tấm Kỹ thuật


Tấm Kỹ thuật cao cấp USG Boral

Tấm kỹ thuật USG Boral với đa dạng chủng loại chức năng, phù hợp cho mọi nhu cầu của bạn. Các sản phẩm được USG Boral nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ Mỹ, thỏa mãn tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN và/hoặc ASTM.