Tấm xi măng chịu uốn DUROCK

Tấm xi măng cải tiến DUROCK


Tấm xi măng chịu uốn DUROCK

Với mong muốn các nhà thầu, kiến trúc sư và người lao động ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống, USG Boral đã phát triển các sản phẩm đột phá nhằm nâng cao hiệu suất và năng suất lao động. Hệ tường ngoài Durock® là sự thay thế tuyệt vời cho Phương pháp thi công truyền thống hiện nay. Với đặc tính nhẹ và linh hoạt, hệ tường Durock® cho tốc độ thi công nhanh và vô cùng vững chắc.