Giải pháp trần chìm - USG Boral

Giải pháp trần chìm close-fit

Giải pháp hệ trần chìm không gian hẹp USG Boral close-fit sử dụng trong lĩnh vực thương mại và nhà ở, nơi có sàn hoàn thiện đến chiều cao trần phải tối đa hóa. Thiết kế đơn giản của giải pháp hệ trần chìm không gian hẹp USG Boral close-fit giúp các bộ phận hệ khung gắn với đai liên kết trực tiếp vào mặt dưới trần bê tông cho phép độ rộng khoảng trống giữa mặt dưới trần bê tông và mặt sau tấm thạch cao trong phạm vi chỉ từ 20mm đến 70mm.

Hệ trần này cũng thích hợp ốp tấm thạch cao lên trên bề mặt lớp vữa tô, nơi có yêu cầu cao về tính năng thẩm mỹ hoặc âm học.

Hệ trần chìm không gian hẹp USG Boral tương thích với các hệ trần USG Boral khác, cung cấp bề mặt trần tuyệt phẳng khi được xử lý mối nối, phù hợp với công tác trang trí hoàn thiện bề mặt trần.

* Đối với khoảng hở trần lớn hơn, bạn hãy tìm hiểu và  sử dụng sử dụng Hệ trần chìm USG Boral.

Hệ trần chìm không gian hẹp USG Boral tương thích với các hệ trần USG Boral khác, cung cấp bề mặt trần tuyệt phẳng khi được xử lý mối nối, phù hợp với công tác trang trí hoàn thiện bề mặt trần.

Giải pháp hệ trần chìm không gian hẹp USG Boral close-fit sử dụng trong lĩnh vực thương mại và nhà ở, nơi có sàn hoàn thiện đến chiều cao trần phải tối đa hóa. Thiết kế đơn giản của giải pháp hệ trần chìm không gian hẹp USG Boral close-fit giúp các bộ phận hệ khung gắn với đai liên kết trực tiếp vào mặt dưới trần bê tông cho phép độ rộng khoảng trống giữa mặt dưới trần bê tông và mặt sau tấm thạch cao trong phạm vi chỉ từ 20mm đến 70mm.

Brochures

Giải pháp hệ trần chìm không gian hẹp USG Boral close-fit cho phép độ rộng khoảng trống giữa mặt dưới trần bê tông và mặt sau tấm thạch cao trong phạm vi chỉ từ 20mm đến 70mm.

“Thông tin đăng tải trên website mang tính chất tham khảo và đã được chuẩn bị cẩn thận để đảm bảo tính chính xác tại thời điểm đăng tải. Nội dung về sản phẩm, các yêu cầu kỹ thuật và thông số kỹ thuật có thể thay đổi phụ thuộc vào phương thức và địa điểm được áp dụng. Vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của USG Boral tại email technical.vn@usgboral.com để nhận được tư vấn chi tiết cho từng dự án cụ thể.”