Ban Lãnh đạo

Ban Lãnh đạo

...
Frederic de Rougemont, Tổng Giám đốc Điều hành tập đoàn USG Boral

Frederic de Rougemont giữ vị trí Tổng Giám đốc Điều hành tập đoàn USG Boral từ tháng 2 năm 2014. Trước đó, Ông từng là Tổng Giám đốc Điều hành của Boral Gypsum Châu Á từ năm 2009 và từng có 20 năm làm việc cho tập đoàn Lafarge với nhiều vai trò khác nhau, gồm quản lý ngành xi măng, ngành bê tông hỗn hợp trộn sẵn, ngành kinh doanh tổng hợp ở Nam Phi, ngành xi măng ở Hàn Quốc, cũng như Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển Cấp cao. Trước Lafarge, ông Rougemont là nhà nghiên cứu khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp và là nhà nghiên cứu sau tiến sĩ cho các Trung tâm nghiên cứu của IBM, Mỹ. Ông có bằng tiến sĩ ngành Khoa học vật lý của Đại học Orsay, Pháp. 

...
Paul Monzella, Giám đốc Tài chính tập đoàn USG Boral

Paul Monzella làm Giám đốc Tài chính tập đoàn USG Boral kể từ tháng 3 năm 2014. Trước đó, ông giữ nhiều vị trí khác nhau trong tập đoàn USG như Phó Chủ tịch Cấp cao về Hoạch định và Phân tích Tài chính; Phó Chủ tịch Cấp cao về các Hệ thống Xây dựng; Phó Chủ tịch Cấp cao về Tài chính và Chiến lược cho tập đoàn Cung ứng L&W; Phó Chủ tịch về Quản lý Quan hệ Khách hàng và Hệ thống Xây dựng. Ông Monzella tốt nghiệp Đại học James Madison năm 1982 với bằng BBA về kế toán và bằng MBA về Tài chính của Đại học Rutgers năm 1988.

...
Joseph W. Holmes, Giám đốc Điều hành tập đoàn USG Boral

Joseph W. Holmes là Giám đốc điều hành của tập đoàn USG Boral từ tháng 6 năm 2016. Trước đó, ông Holmes giữ vai trò Giám đốc Công nghệ của USG Boral từ tháng 2 năm 2014. Ông cũng từng là Tổng Giám đốc của USG Zawawi LLC (sau này là USG Boral Zawawi) ở Trung Đông trong suốt giai đoạn phát triển thịnh vượng về cơ sở hạ tầng mỏ thạch cao và ngành sản xuất tấm thạch cao. Qua nhiều năm, Ông Holmes làm việc cho tập đoàn USG với nhiều vai trò trong sản xuất, kinh doanh và phân phối sản phẩm xây dựng như Phó chủ tịch về Công nghệ Doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Sản xuất, cũng như làm Tổng Giám đốc và Phó chủ tịch Điều hành cho tập đoàn Cung ứng L&W. Ông học kỹ thuật hóa học tại trường Đại học Texas và về doanh nghiệp bền vững tại Viện Công nghệ Illinois. 

...
Tony Charnock, Phó Tổng Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Tony Charnock là Phó Tổng Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á Thái Bình Dương từ đầu năm 2014. Ông chịu trách nhiệm vận hành kinh doanh tại Úc, New Zealand, Indonesia, Philippines, Malaysia và Singapore. Ông Charnock cũng là Chủ tịch công ty Rondo Building Services Pty Ltd và Giám đốc công ty Gypsum Resources Australia Pty Ltd. Cả hai đều là doanh nghiệp liên doanh. Trước khi USG Boral được thành lập, Ông Charnock lãnh đạo ngành tấm thạch cao ở Boral, Úc trong 4 năm và có hơn 14 năm kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng, bao gồm vai trò lãnh đạo cấp cao ngành vật liệu xây dựng của Boral, quản lý nhựa đường, bê tông, mỏ và các danh mục đầu tư hậu cần. Ông chịu trách nhiệm cho ngành kinh doanh tái chế vật liệu xây dựng của Boral, lãnh đạo nhóm phát triển mỏ có trách nhiệm cho tập đoàn Boral tại Sydney, chiến lược hậu cần, cũng như việc khai khoáng và phê duyệt mỏ có tên là Peppertree Quarry. Ông Charnock hoàn thành chương trình MBA tại trường Quản trị tốt nghiệp của Úc (Australian Graduate School of Management) và có bằng Cử nhân về Khai khoáng (Vinh danh đầu bảng) của trường Đại học Wollongong. 

...
Dan Casey, Phó Tổng Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á & Trung Đông

Dan Casey là Phó Tổng Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á & Trung Đông của USG Boral từ tháng 3 năm 2014. Ông giám sát trực tiếp các công ty con của tập đoàn và các công ty liên doanh ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanma, Việt Nam, Ấn độ và Trung đông. Gia nhập Boral năm 2010, Ông Casey giữ vị trí Phó Chủ tịch về Phát triển và Cải tiến Kinh doanh cho cả Boral Mỹ và Boral Châu Á. Làm việc cho James Hardie Industries từ năm 2000 đến 2009, Ông Casey giữ nhiều vị trí cấp cao khác nhau gồm Chủ tịch khu vực Châu Á và Trung Đông, cũng như làm Giám đốc Phát triển Châu Âu. Với sự nghiệp hơn 25 năm, Ông Casey đã giữ nhiều vị trí trong quản lý, phát triển kinh doanh, bán hàng, tiếp thị và nhà máy. Ông có bằng Cử nhân Khoa học của Đai học A&M Texas, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Đại học Loyola và Thạc sĩ Quản lý Quốc tế của trường Quản trị Toàn cầu Thunderbird.